Επισκόπηση του προγράμματος

Ενεργό .

Σκοποί και στόχοι

  • Overview_of_Discuss_project

 

 

EU flag LLP EN.fw

This project is funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

DON'T MISS THE LATEST UPDATES!
CONNECT WITH US.